Enter your keyword

Система якості

Системи і менеджмент якості компанії “Азовінтекс”

На підприємстві з 2007 р розроблена і діє ефективна і випробувана на практиці Система менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Перша сертифікації системи управління якістю компанії проведена на початку 2008 року за версією стандарту ISO 9001: 2000. У 2009 і в 2012 рр. були проведені сертифікаційні аудити системи менеджменту якості підприємства авторитетним сертифікаційним органом з сертифікації TÜV Thüringen e.V. Німеччина за версією стандарту ISO 9001: 2008. Щорічно проводяться зовнішні аудити (третьої стороною- TÜV Thüringen e.V) підтверджують розвиток і вдосконалення системи.

Система якості поширюється на наступні області:

генпідрядна діяльність і роз- лення проектної документації;
реалізація будівельних проектів промислового та гражданського будів ництва;
транспортні послуги;
виробництво і реалізація будівельних матеріалів, включаючи нерудних матеріалів.
Система якості на підприємстві охоплює весь комплекс будівельно монтажних робіт, в тому числі:

генпідрядна діяльність і проектування;
поставка комплектуючих, устаткування, матеріалів;
виготовлення, установка, інспектування, випробування всіх агрегатів, обладнання і матеріалів;
будівництво, пуско-наладка, здача об’єкта в експлуатацію;
послуги Підрядників, Субпідрядників і Постачальників.
При реалізації великих інвестиційних проектів, як правило, розробляються Плани гарантії якості (проекту) за вимогами стандарту ISO 10005: 2005 з призначенням Керівника проекту та додатковою відповідальністю виконавців, що дозволяє реалізовувати проекти якісно і в строк.

Система якості базується на професійно підготовленому персоналі архітекторів, дизайнерів, висококваліфікованих фахівцях підприємства, робітників, які мають як глибокі знання, так великий виробничий досвід в галузі будівництва. З метою досягнення найкращих результатів при будівництві підприємство використовує прогресивні технології, сучасну високопродуктивну техніку, машини і механізми, контрольно-вимірювальну і геодезичну апаратуру провідних виробників світу, високоефективні будівельні матеріали.

Ключовим питанням забезпечення якості будівельно-монтажних робіт є якість виготовлення металоконструкцій як у субпостачальників, так і на монтажі. На підприємстві розроблена, діє і пройшла сертифікацію в 2010 р система якості зварювального виробництва за вимогами міжнародного стандарту ISO 3834-2. Сертифікація проведена національним органом з сертифікації «ПАТОНСЕРТ».

Керівник зварювальних робіт, технологія зварювання і зварювальники атестовані за вимогами міжнародних та національних стандартів. З метою незалежного контролю (в якості другої сторони) якості зварних з’єднань і матеріалів на підприємстві організована і атестована Держгірпромнаглядом України «Лабораторія неруйнівного контролю», що має Свідоцтво про компетенції і Дозвіл на виконання робіт. Крім цього, на підприємстві «Центральна випробувальна лабораторія» з контролю якості будівельних матеріалів і «Електротехнічна лабораторія» атестовані Органами Держспоживстандарту України. Все це дозволяє виконувати для Замовника роботи будь-якої складності якісно і в строк.

Сертифікати якості:

Сертифікати якості є на будівельні матеріали, конструкції, вироби, що застосовуються в будівництві

Використовувані засоби контролю якості:

Устаткування лабораторії з випробування бетонів (розчинів);
Устаткування лабораторії по неразрушающим методам контролю зварних з’єднань радіографічним, ультразвуковим, капілярним і візуально-оптичним методом;
Устаткування електротехнічної лабораторії по проведенню вимірів часу і частоти, електричних і магнітних вимірювань і випробувань;
Геодезичні прилади.
Висока якість і точність тахеометричної зйомки забезпечуються застосуванням в роботі електронних тахеометрів, лазерних рулеток і польових комп’ютерів. ТОВ ПСП «Азовінтекс» має в своєму розпорядженні спеціальним високочутливим обладнанням, за допомогою якого здійснює пошук і діагностику підземних комунікацій різного призначення, визначає глибину їх залягання.

На підставі результатів топографічних зйомок створюється топографічний план місцевості. Для перенесення готового проекту з носія на місцевість виконується комплекс спеціальних заходів – винос проекту в натуру.

Охорона праці:

Підприємство приділяє першочергову увагу питанням створення безпечних і нешкідливих умов праці для працюючих, поліпшення безпеки, гігієни праці, забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
У зв’язку з дедалі ширшим парком техніки підприємство реалізує постійно діючу програму навчання і професійної підготовки кадрів.

Дозволи та ліцензії компанії “Азовінтекс”

Контакты